Ποιός ήταν ο Ερμής Τρισμέγιστος και τί δίδαξε;

 

1 Ο Ερμής ο τρισμέγιστος ήταν Ελληνικής καταγωγής. ( Artemi Passio, Migne Patrologia greca XCVI ). 

2
Στην Ερμητική Θεολογία κυριαρχεί ο Μονοθεϊσμός, όπως ακριβώς εκφράστηκε
από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο τον Ορφέα, κ.λ.π. Αξιο να παρατηρηθεί ότι
όλοι οι υγιείς ψαλμοί της βίβλου είναι σχεδόν εντελώς πιστή αντιγραφή
από τα Ερμητικά και τα Ορφικά. 3 Ο Ερμής έζησε γύρω στο 25.000 π.Χ. και υπήρξε αντιβασιλέας του Κρόνου στην Αίγυπτο, δάσκαλος του Οσίριδος και της Ισιδος. 

4 Ερμής ο Τρισμέγιστος 3.1 :» Η δόξα των πάντων είναι ο Θεός…Αρχή των
όντων είναι ο Θεός και νους και φύση και ύλη και όλα αυτά εν σοφία εις
υπόδειξη όλων…Υπήρχε σκότος άπειρο στην άβυσσο και νερό λεπτό και πνεύμα
λεπτό και νοερό με τη δύναμη του Θεού, βρισκόμενα στο χάος. Και έλαμψε
φως άγιο και στερεώθηκαν σε άμμο τα υγρά στοιχεία…».  

5 Ερμής ο Τρισμέγιστος 4.1 : » Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Και όχι βέβαια με τα χέρια, αλλά με το λόγο του «.  

6
Ερμής ο Τρισμέγιστος 141.18 : » Αυτά είπε ο Κύριος και Θεός μας και
ανέμειξε το νερό με τη γη. Ανακινώντας το μίγμα, και εμφύσησε σ’ αυτό
πνεύμα…από αυτό το μίγμα έπλασε ζώδια με μορφή ανθρώπου «. 
 

7 Ερμής ο Τρισμέγιστος 1.18 : Και μόλις έγινε αυτό, είπε ο Θεός: Αυξάνεστε και πληθύνεστε εν πλήθη όλα τα δημιουργήματα».  

8
Ο Στοβαίος γράφει ότι ο Ερμής έγραψε 42 βιβλία, ο δε Μανέθων λέει ότι
αυτά βρισκόντουσαν στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και από εκεί τα
αντέγραψε ο Μωυσής ( και αφού τα αντέγραψε μετά έπρεπε δια της πυρράς να
εξαφανιστούν και να μείνουν μόνο σαν πρωτότυπα του Μωυσή, έτσι ώστε να
μπορούν να μιλάνε για «εβραϊκή» θρησκεία, ενώ η αλήθεια έχει τις ρίζες
της στην Ελλάδα). 
 

9
Η διδασκαλία του Ερμή, ως γνωστόν επειδή ήταν μυστική
ονομάστηκε «Ερμητική» που έκτοτε πήρε την έννοια του σφραγισμένου
μυστικού. Ηδη από την εποχή του ο Ερμής γνωρίζοντας όπως φαίνεται καλά
τα ανάλογα καταστροφικά αποτελέσματα που είχε για την τότε ανθρωπότητα
(καταστροφή της Ατλαντίδος ενδεχομένως) η ανεξέλεγκτη διασπορά των
αντίστοιχων μυστηρίων, έδωσε εντολή στους Έλληνες μαθητές του Ασκληπιού
και Άμμωνα να κρατήσουν απόλυτη σιγή για τα μυστικά της φύσης και τα »
Θεϊκά μυστήρια «. (Ερμητικά κείμενα ). 
 

10
Ο Ερμής είναι γιος του βασιλιά Δία και της κόρης του Άτλαντα Μαίας.
Κατά την συνήθειά του ο Δίας την έστειλε να γεννήσει στη Κυλλήνη. 
 

11
Ο πρώτος και μεγαλύτερος προφήτης στην Ελληνική παράδοση είναι ο Θεός
Ερμής ή Ερμής Τρισμέγιστος κατά την Αιγυπτιακή εκδοχή. Μεταξύ των
μαθητών του φέρεται και ο Θεός Ήφαιστος. Ο Ερμής έζησε κατά άλλους το
9.000 π.Χ. ή κατ’ άλλους το 25.000 π.Χ. ή αν θεωρήσουμε ότι ο Ήφαιστος
ήταν μαθητής του που έζησε σύμφωνα με τον Διογένη τον Λαέρτιο το 50.000
π.Χ, σημαίνει ότι ο Ερμής έζησε πριν το 50.000 π.Χ. 
 

12
Ο Ορφέας αναφέρει πώς στην αρχή βασίλεψε ο Ουρανός που τον διαδέχτηκε ο
Κρόνος. Μετά τον Κρόνο βασίλεψε ο Δίας και στη συνέχεια ο Διόνυσος
(Ολυμπιόδωρος «Υπόμνημα στον Φαίδωνα» στα Ορφικά) . Ο Ερμής γεννήθηκε
από την κόρη του Άτλαντα, Μαία και υπηρέτησε σαν γραμματέας τον Κρόνο,
αδελφό του Άτλαντα, μαρτυρία που επιβεβαιώνεται και στην «Ευαγγελική
προπαρασκευή» του Ευσέβιου. Ωστόσο, η αποκάλυψη πνεύματος υπερφυσικού,
δημιούργησε στο πρόσωπο του Ερμή, τον πρώτο «απόστολο» του μονοθεϊσμού. 
 

13
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του γραμματολόγου Ιωάννη Στοβαίου τα κείμενα
των έργων του Ερμή, γραμμένα στην ιερογλυφική γραφή και κρυμμένα στους
αιγυπτιακούς ναούς και στις πυραμίδες, βρέθηκαν από τον αρχιερέα των
ναών της Αθηνάς και του Ποσειδώνα στην αρχαία Αθήνα, Βούτη. Ο Βούτης που
υπήρξε γενάρχης της ιερατικής κάστας των Ετεοβουτάδων, ήταν γιος του
βασιλιά της Αττικής, Πανδίονα και όταν διαμοιράστηκε η εξουσία του
πατέρα του, αυτός πήρε την ιερατική εξουσία και ο αδελφός του, Ερεχθέας,
την πολιτική. Στην Αίγυπτο όπου ακολούθησε τον βασιλιά της Κρήτης
Μίνωα, βρήκε τα κείμενα αυτά και τα μετέφρασε στην ιερατική γραφή. 
 

14
Παυσανίας «Κορινθιακά» 3 – 4 : «Αυτά που λένε στις μυστικές τελετές της
Μητρός (Δήμητρας) σχετικά με τον Ερμή και το κριάρι, αν και ξέρω πολύ
καλά τι συμβολίζουν, δεν τα μνημονεύω». 
 

15
Κατά την Ερμητική θεολογία, ο Ποιμάντρης είναι η αποκαλυπτική παρουσία
του υπέρτατου Όντος σε μια στιγμή έκστασης του Ερμή του τρισμέγιστου. Η
αποκάλυψη της δημιουργίας ξεκινάει από τον πρώτο Νου, τον Πατέρα και την
εμφάνιση του φωτός και του σκότους. Από το φως εμφανίζεται ο λόγος,
δηλαδή ο γιος του Θεού. Στη συνέχεια το φως οργανώνεται σε ένα κόσμο
αμέτρητων δυνάμεων. Δημιουργείται ο άνθρωπος – αρχέτυπο από τον
πρωταρχικό Νου κατ’ εικόνα του Πατέρα και στη συνέχεια ο ίδιος ο
άνθρωπος αρχίζει και αυτός να δημιουργεί και με τη θέληση του Πατέρα
γίνεται και αυτός δημιουργός. Στο εσχατολογικό μέρος του Ποιμάντρη
αναφέρεται ο θάνατος και η μελλοντική ζωή της ψυχής, όπου η μεν μορφή
διαλύεται στα στοιχεία που την αποτελούσαν και τα οποία επανέρχονται στη
προηγούμενη κατάστασή τους, αδρανοποιημένου πια και του θνητού
χαρακτήρα, η δε ψυχή απελευθερωμένη διέρχεται από τις 7 σφαίρες της
κάθαρσης για να φτάσει προ των πυλών της αιωνιότητας. Εκεί θα περάσει
από την θύρα που οδηγεί στους κόσμους των ανωτέρων δυνάμεων. 
 

16
Στον πρώτο λόγο ( 24 – 26 ) γίνεται υπαινιγμός στις Πύλες και στις
Θύρες που οδηγούν στην Ογδοατική φύση, δηλαδή στους θείους κόσμους των
παραλλήλων. Διακρίνεται επίσης η αναφορά στη χημική διαδικασία της
σύνθεσης και της αποσύνθεσης της ύλης με υπαινιγμό, επίσης της θείας
ουσίας, που ενώνει την ύλη με το πνεύμα. 
 

17
Στο δεύτερο λόγο αναλύεται η φύση και η αιτία της κίνησης στο χώρο της
ακινησίας καθώς και η αιτία του πρώτου κινούντος. Όλα αυτά που λαμβάνουν
μέρος στο χώρο των συμπάντων κόσμων, αποτελούν » κοίλα στοιχεία »
περιδινούμενων κυκλώνων ενεργείας. 
 

18 Στο τρίτο λόγο γίνεται αναφορά στη δημιουργία και την διάλυση των όντων. Έτσι λοιπόν γίνεται αναφορά στους κατώτερους θεούς που αναφέρει και ο Πλάτωνας, δηλαδή
στα φωτοφόρα όντα που κατ’ εντολή του Θεού επεμβαίνουν στους γενετικούς
κώδικες των όντων, όπως στην περίπτωση των Ε και των διαδοχικών τους
επεμβάσεων πάνω στην εξελικτική πορεία του γόνου. 
 

19
Στην ουσία οι » θεϊκοί κύκλοι » του Ερμή, οι παραδοσιακοί θεοί της
αρχαιοελληνικής θεολογίας (Ωκεανός – Τηθύς – Φόρκυς – Κρόνος – Ρέα –
Δίας – Ήρα και άλλοι) και οι θεοί του Πλάτωνα (Τίμαιος 41) είναι αυτό
ακριβώς που αναφέρει ο τελευταίος, δηλαδή κατώτεροι θεοί που είχαν την
δυνατότητα να διαμορφώνουν τα δημιουργήματα του Θεού. 
 

20 Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος γράφει ότι » αυτό που είναι ψηλά μοιάζει με εκείνο που είναι χαμηλά » και ότι το ελάχιστο μοιάζει με το μέγιστο» .
Χιλιάδες χρόνια πριν από την έλευση του Ιησού Χριστού στην γη, ο
Ολύμπιος Ερμής, ο υιός του Δία και της Μαίας, αξιώνεται της αποκαλύψεως
από τον ίδιο τον Θεό, τον οποίο αποκαλεί Ποιμάντρη. Ο ύμνος του Ερμή
προς Παντοκράτορα (Σινά 327, φ 234 β – Ιβήρων 386, φ 174 β) : Βλέμμα
ακοίμητου πυρός γρηγόρει. Εσύ που ζωογονείς τον δρόμο του αιθέρα, που
ενισχύεις την θέρμη του ήλιου, που δίνεις την λαίλαπα εις τα νέφη, εσύ,
που το όνομά σου δεν χωρά εις τον κόσμο. Βλέμμα άφθαρτο, αιώνιο, φοβερό,
που εποπτεύει τα πάντα, πατέρα όλων, που είσαι ένας και μοναδικός Θεός,
που δεν έχεις καμία αρχή από πουθενά, σε έχω γνωρίσει. Έναν μόνο τιμώ
μετά από εσένα, τον Υιόν που προέρχεται από εσένα, με απόρρητη δύναμη
και οξύτερη φωνή, με ξεχωριστό τρόπο ευθύς χωρίς φθόνο και πάθος, χωρίς
γέννηση γέννησες τον Λόγο, που είναι Θεός, την ουσία εκ της ουσίας, ο
οποίος φέρει την δική σου εικόνα, του Πατέρα, την όμοιά σου εις όλα.
Ώστε εκείνος να ευρίσκεται μέσα σε εσένα, εσύ δε μέσα σε εκείνον, ως
καθρέπτης κάλλους και πρόσωπον αμοιβαίας ευφροσύνης. 
 

22
η υπερφυσική αποκάλυψη του πνεύματος του Θεού, καθιστά τον Ερμή τον
πρώτο «Απόστολο» του μονοθεϊσμού. Το όνομα Ερμής και η λέξη Θρησκεία
έχουν τον ίδιο λεξάριθμο. ΕΡΜΗΣ = 353 = ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
 

23
Κυρανίδες, πρόλογος Αρποκρατίωνος : ο Ερμής ελάμβανε την Θεία σοφία από
αγγέλους του Θεού δια να την μεταδώσει στους ανθρώπους. 
 

24 Λακτάντιος, Diu. inst. I, 6 : Και να τα ίδια τα λόγια του Ερμή : «Ο Θεός είναι ένας και ο Ένας δεν χρειάζεται όνομα.  

25
Ερμής Τρισμέγιστος – Εκ της ιεράς βίβλου – παρ. 18 : «Τόσα μόνον αφού
είπε ο Θεός και δικός μου Κύριος, ανέμιξε τα υπόλοιπα συγγενή στοιχεία,
δηλαδή το ύδωρ και την γη…». 
 

26
Ερμής Τρισμέγιστος – Καθολικός λόγος προς Τατ – 14 : «Κανένας από τους
άλλους που λέγονται Θεοί, κανένας άνθρωπος και κανένας δαίμονας δεν
δύναται να είναι τόσο αγαθός όσο ο μόνος Θεός. Αυτό είναι το αγαθόν
αυτός είναι ο Θεός. Και να μην πεις κάτι άλλο αγαθό, διότι ασεβείς και
μην δώσεις εις τον Θεό άλλο όνομα πέραν του αγαθού».
 
Η
έρευνά μας συνεχίζεται, οι μαρτυρίες και η αλήθεια που υπάρχει είναι
απλά συγκλονιστικά γεγονότα.ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ, η ιερή γή φωτός.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

Συνολικές προβολές σελίδας

 

Στηρίξτε την προσπάθεια μας!

H Fresh News είναι μια μή κερδοσκοπική σελίδα και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχαγωγίας και ενημέρωσης στα μέλη αλλά και στούς επισκέπτες του. Τα έξοδα συντήρησης καλύπτονται απο χορηγίες - δωρεές των μελών. Η οποιαδήποτε εισφορά έχει αποκλειστικά υποστηρικτικό και συμβολικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο απόκτηση ή διεκδίκηση ξεχωριστών προνομίων. Οι Εισφορές μπορούν να γίνονται μία ή περισσότερες φορές σε χρονικά διαστήματα. Το Online σύστημα που έχει επιλεγεί είναι το PAYPAL το οποίο θεωρείται το πιό ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα online συναλλαγών παγκοσμίως.

Σου αρέσει το Blog ?Βάλε το e-mail σου να σου στέλνουμε κάθε μερα

Fresh News Achive

Find Us On Facebook

Link to us

Αν σας αρέσει αυτό το blog , βαλτετο στο site σας.Προαιρετικά χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης Widget για να προσθέσετε αυτό το σύνδεσμο στο Blogger blog σας.

Blogger templates

Powered By | blogger widgets

Translate...

Fresh News
Webutation

About

Ετικέτες

ΑΓΓΛΙΑ Αγιος Βαλεντίνος αγρότες αθλητικό μάρκετινγκ Αθλητισμος Αμερικη Αμφίπολη ΑΝΕΞΉΓΗΤΑ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ Αξίες απεργίες Αποκαλυψεις αποκριες Αρχαια Ελλαδα-Ancient Hellas Αστεια αστυνομια Αυτοκίνητο Βαρουφάκης Γερμανια ΓΥΝΑΙΚΑ Δημοψήφισμα Διακοπες Διακόσμηση Διάστημα Διατροφη ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δικαιοσύνη ΔΝΤ εγκλημα ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ειδήσεις εκδηλωση Εκκλησια ΕΚΛΟΓΕΣ Εκλογές 2012 Εκλογές 2013 Εκλογες 2015 Εκπαιδευση Έκτακτα Ελλαδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ενδιαφέροντα ΕΝΦΙΑ εξελιξη Επιστημες ΕΠΙΣΤΗΜΗ Εργασία ΕΡΤ Ευρ.Ενωση ΕΥΧΑΙΤΗΡΙΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ Ζώα Ζώδια Ζωή Κωνσταντοπούλου Ηθη κ Εθιμα ΙΣΤΟΡΙΚΑ Ιστοριούλες Καθαρά Δευτέρα ΚΑΙΡΟΣ καλοκαιρι καρναβάλι Κίνα Κοινωνια Κορέα Κόσμος ΚΡΙΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ Κυνηγι Κύπρος Λαφαζάνης ΛΟΝΔΙΝΟ 2012 Μακεδονία Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μεταναστευτικο μνημονίο ΜΟΔΑ Μουντιαλ 2014 ΜΟΥΣΙΚΗ Μπαλτακος ΝΔ ΝΔ-ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ νεα ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Νομοθεσια Ντόναλντ Τραμπ Οικολογία Οικονομία Ολυμπιακή Φλόγα Ομορφιά Ομπάμα Ονειρα ότι να 'ναι ΠΑΙΔΙ Παραξενα Παρέλαση Παρισι πασοκ Πασχα Περιβαλλον περιεργα πετρελαιοκηλίδα ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Πολιτικη Πολιτισμος Ποταμι Πρέσπες Πρωτομαγιά Πρωτοχρονιάς ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ρωσια ΣΕΙΡΗΝΕΣ σεισμός Σινεμα στρατος συλλαλητήριο Συνταγές ΣΥΝΤΑΓΜΑ Συριζα Σχεσεις Σώρρας Ταϊβάν Ταινιες Ταξιδι Τατσόπουλος τεστ Τεχνες Τεχνολογία Τζορτζ Μάικλ Τηλεοπτικές άδειες Τοπικα Τουρισμός Τουρκια τροικα Τρομοκρατία Τσιπρας Υγεια Υπολογιστες Φθινοπωρο Φύση ΦΩΤΙΕΣ χιονια Χορός ΧΡΗΣΙΜΑ Χριστούγεννα Χρυσής Αυγή ψαρεμα Ψυχολογία Ψωνίζουμε Ελληνικά Aνάπτυξη ACTA ANONYMOYS Brexit Celebrities EKTATO epic fail Euro 2012 Eurovision Facebook Gaming GOOD NEWS Grexit Hollywood Internet ISIS Lifestyle Media nerit.gr Norman Atlantic Sandy Sex Showbiz sok Survey SURVIVOR Twitter viral X-Files