-->

Άμεση διακοπή εργασιών στις Σκουριές διατάζει η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος

 http://freshsnews.blogspot.com/2015/08/22amesi-diakopi-ergasion-stis-skourie.html
Το έγγραφο φέρει χθεσινή ημερομηνία και σε αυτό ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να διακοπούν άμεσα όλες οι εργασίες που αναφέρονται και προβλέπονται στις προαναφερθείσες μελέτες, των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης ή μέρος των αποφάσεων έγκρισης έχουν ανακληθεί».
Την άμεση διακοπή εργασιών στα υποέργα "Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών" και "Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας" του έργου "Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας" διατάζει, με έγγραφο της προς την "Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.", η Επιθεώρησή Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του ΥΠΑΠΕΝ, με την οποία ανακαλούνται οι άδειες τεχνικών μελετών στα αντίστοιχα έργα.

Το έγγραφο φέρει χθεσινή ημερομηνία και σε αυτό ορίζεται ότι σε συνέχεια της απόφασης του ΥΠΑΠΕΝ, με την οποία ανακλήθηκαν οι σχετικές άδειες και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ.2. εδ. β) του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. αρ. Διοικ. 12050/2223/23/23-5-2011-ΦΕΚ 121227/Β/14-6-2011), "πρέπει να διακοπούν άμεσα όλες οι εργασίες που αναφέρονται και προβλέπονται στις προαναφερθείσες μελέτες, των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης ή μέρος των αποφάσεων έγκρισης έχουν ανακληθεί, καθώς και κάθε άλλη εργασία η οποία αναφέρεται και προβλέπεται σε έγκριση ή άδεια η οποία ερείδεται επί των ανακληθεισών αποφάσεων".

Πηγή: http://www.skai.gr/ 

Συνολικές προβολές σελίδας

 

3