/* ---- Δαιφημησεις αυτοματε απο την google --------- */ Ανοίγει τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, υπεγράφη η υπουργική απόφαση | Fresh News

Ανοίγει τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, υπεγράφη η υπουργική απόφαση

 http://freshsnews.blogspot.com/2015/08/1anoigei-th-deytera-to-xrhmatisthrio-a8hnwn-ypegrafh-h-ypoyrgikh-apofash.html
Εξεδόθη χθες η υπουργική απόφαση για την επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου. Ετσι είναι πλέον βέβαιο ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα, ύστερα από πέντε εβδομάδες αργίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις, «ως νέα κεφάλαια νοούνται αυτά που πιστώνονται στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς και προέρχονται: α) από έμβασμα εξωτερικού, β) από προϊόν πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων, γ) από επιστροφή ασφαλειών (margin), δ) από χρηματικές διανομές στους δικαιούχους (πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και άλλες σχετικές μορφές εσόδων), ε) από πιστώσεις προερχόμενες από θέσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, στ) από υφιστάμενα ελεύθερα πιστωτικά υπόλοιπα δικαιούχων σε επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζες από ΑΕΠΕΥ και ζ) από καταβολή σε μετρητά σε πιστωτικά ιδρύματα και ΑΕΠΕΥ τα οποία εκτελούν τις οικείες συναλλαγές του τιμήματος αγοράς των μετοχών που παραγγέλλονται να αποκτηθούν».

Οπως σημειώνεται στην τελική απόφαση: «Προς υποδοχή των νέων κεφαλαίων τα ιδρύματα δύνανται, κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του πρώτου άρθρου της από 18 Ιουλίου 2015 ΠΝΠ, να ανοίγουν ή να προσθέτουν νέους ειδικού τύπου λογαριασμούς ή υπολογαριασμούς, πρόσθετους σε ή συνδεδεμένους με υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς κατόπιν αιτήματος δικαιούχου τους. Οι εν λόγω ειδικού τύπου λογαριασμοί ή υπολογαριασμοί θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς προς εξυπηρέτηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών και σ’ αυτούς θα πιστώνονται μόνο νέα κεφάλαια. Κεφάλαια που μεταφέρονται από τους ως άνω ειδικού τύπου λογαριασμούς/υπολογαριασμούς σε άλλους λογαριασμούς πέραν του σκοπού της εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα δεν νοούνται πλέον νέα κεφάλαια».
Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται ότι επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι μεταφορές κεφαλαίων διενεργούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, β) συναλλαγών που διενεργούνται προς κάλυψη υποχρεώσεων εκπρόθεσμου διακανονισμού επί χρηματοπιστωτικών μέσων (failed trades) και γ) για την κάλυψη υποχρεώσεων παροχής ασφαλειών (margin).

Τέλος υπογραμμίζεται ότι «η πίστωση του προϊόντος εκκαθάρισης μέχρι του τελικού δικαιούχου και εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα πραγματοποιείται και για νέους λογαριασμούς, εφόσον τα κεφάλαια μέσω των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί αγορές ή το άνοιγμα θέσεων επί παραγώγων έχουν εισρεύσει από τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού».
Έντυπη  http://www.kathimerini.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

Συνολικές προβολές σελίδας

 

Fresh News Achive