Μέχρι και την Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστές οι τράπεζες

 http://freshsnews.blogspot.com/2015/07/14mehri-kai-tin-tetarti.html
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, με Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουλίου η τραπεζική αργία που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Υπό το φως των αποφάσεων της ΕΚΤ το υπουργείο Οικονομικών είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να επεκτείνει την τραπεζική αργία για μερικές ημέρες ακόμη. Στην απόφαση αυτή κατέληξε ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας σε σύσκεψη που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με εκπροσώπους των τραπεζών.
Το σκεπτικό της συνάντησης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ήταν να μπορούν τα υποκαταστήματα των τραπεζών που είναι ανοιχτά να δέχονται περισσότερες εργασίες στο εσωτερικό της χώρας, όπως είναι οι πληρωμές καρτών, οι πληρωμές οφειλών προς την εφορία κ.ά, ώστε να κινηθεί η ρευστότητα στην αγορά. 
Επιπλέον, αποφασίστηκε οι συνταξιούχοι να μπορούν να εισπράξουν άμεσα τα 120 ευρώ αυτής της εβδομάδας. 
Παράλληλα, εκτεταμένη ήταν η συζήτηση για το πότε μπορεί να ανοίξει το Χρηματιστήριο της Αθήνας με κάποιες πλευρές να υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να ανοίξει ακόμη και αύριο και ας παραμένουν κλειστές οι τράπεζες. Τελικά όμως, η συγκεκριμένη άποψη δεν επικράτησε. 
Η σχετική υπουργική απόφαση αναφέρει: 
ΑΠΟΦΑΣΗ
  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα: "Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας"
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις:  
α.  της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 "Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας" (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 66) και ισχύει,
β. του π.δ. 111/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (Α’ 178), όπως ισχύει,
δ. του π.δ. 45/2015 "Διορισμός Υπουργού Οικονομικών" (Α΄73),
ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την  Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄98 )
2.    Τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 "Παράταση τραπεζικής αργίας" (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 "Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής" (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
3.    Την ανάγκη να παραταθεί περαιτέρω η διάρκεια της τραπεζικής αργίας για την προστασία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας και να ρυθμισθούν θέματα τραπεζικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής.
4.    Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.
5.    Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνεται έως και 15 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας" (Α’ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε με τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 "Παράταση τραπεζικής αργίας" (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 "Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής" (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ο Υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος


Πηγή:  iefimerida.gr 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

Συνολικές προβολές σελίδας

 

Fresh News Achive

Free Search Engine Submission
Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits! Search Engine Submission and Marketing Services Blog Directory & Business Pages - OnToplist.com Sonic Run: Internet Search Engine Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! GreekBloggers.com Blog This Here LocalSubmit.com : search engine submissions and website promotion with free advice Entertainment
RSS Search Blogs lists and reviews Blogorama - The Blog Directory All4blogs.gr Follow my blog with Bloglovin Google+ Bokabilligaflyg.com Free List of Directories - Browse through Directory Critic's large collection of quality free web directories that you can get your site listed in. Search Engine Submission - AddMe Greek Directory collagen type 2 Add URL - To New Alternative Search Engine SEO Services