Βόμβα: Σε μοναστήρι ο Βαγγέλης, κατόπιν παρότρυνσης πνευματικού (;)

Βόμβα: Σε μοναστήρι ο Βαγγέλης, κατόπιν παρότρυνσης πνευματικού (;)

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Βαγγέλη Γιακουμάκη.
Οι τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν να μένει σε μοναστήρι.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος την περασμένη εβδομάδα εξέδωσε εγκύκλιο, με σκοπό να διεξαχθούν έρευνες σε μονές ανά την επικράτεια για τον νεαρό.
Όπως ισχυρίζονται κάποιοι, ο Γιακουμάκης βρήκε καταφύγιο σε κάποια μονή, κατόπιν παρότρυνσης πνευματικού.

Η επιστολή αναγράφει:

«Περί εξαφανίσεως Ενηλίκου» Προς την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος Διά του παρόντος διαπέμπομεν υμίν, συνημμένως, το υπ᾿ αριθμ. πρωτ. 3005/2/443η/12.2.2015 έγγραφον της Ελληνικής Αστυνομίας, περί εξαφανίσεως του Ευαγγέλου Γιακουμάκη του Ανδρέου και της Μαρίας, εκ Ρεθύμνου Κρήτης, ετών 20, φοιτητού εις την Γαλακτοκομικήν Σχολήν Κατσικά Ιωαννίνων και διαμένοντος εις την φοιτητικήν Εστίαν της ως είρηται Σχολής. Διατυπώνεται υπόθεσις, εκ τινων πληροφοριών, ότι εγκαταβιοί πιθανώς εις τινα Ιεράν Μονήν εν Ελλάδι.

Επειδή οι λόγοι ευρέσεως του ανωτέρω τυγχάνουν σοβαροί, και οι οικείοι αυτού ανησυχούσι περί αυτού, παρακαλούμεν υμάς όπως, ευαρεστούμενοι, ενεργήσητε τα δέοντα διά την διερεύνησιν της πιθανότητος ο ανωτέρω μνημονευόμενος να ευρίσκηται εις τινα Ιεράν Μονήν ή Ησυχαστήριον της καθ᾿ υμάς Θεοσώστου Επαρχίας. Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

Ο Μεθώνης Κλήμης

Πηγή: Tromaktiko
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

Συνολικές προβολές σελίδας

 

Fresh News Achive